1. Αν μας αναθέσετε «δημιουργικό»:

  • Nα διαβάζετε αργά και προσεκτικά τo προς διόρθωση δοκίμιο και να το παραλληλίζετε με το χειρόγραφό σας, για την αποφυγή του κινδύνου παράλειψης στίχων ή και παραγράφου. Επειδή η πληκτρολόγηση των κειμένων γίνονται από το χειριστή «μηχανικά», να γνωρίζετε ότι μπορούν να γίνουν λάθη και στα αυτονόητα. Η ευθύνη για παράλειψη διορθώσεων βαρύνει αποκλειστικά τον διορθωτή και όχι εμάς.
  • Το χειρόγραφο, η πρόχειρη ηλεκτρονική (word, power point κλπ.), ή φυσική μακέτα που φέρνει ο πελάτης, δεν αποτελούν δοκίμιο παραλληλισμού και σύγκρισης. Αλλά μόνο το τελικό δοκίμιο που παράγεται από το ατελιέ της εταιρείας. Ειδικά στον τομέα της εκτύπωσης, χρωματικό δοκίμιο αποτελεί μόνο ένα πιστοποιημένο δοκίμιο (hard proof) και όχι απλές εκτυπώσεις laser, inkjet κλπ.
  • Για να δοθεί το «τυπωθήτω» πρέπει να υπογράφετε το τελικό δοκίμιο πριν την παράδοση στο ατελιέ ή να το αποστέλλετε ηλεκτρονικά με e-mail. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι τηλεφωνικές επιβεβαιώσεις (της τελευταίας στιγμής…) είναι επισφαλείς!

2. Αν μας δώσετε κλειστά αρχεία pdf προς εκτύπωση:

Call Now Button